[t001_01_main.tpl.php]
[p035_50_faq]

Waarom moet de IJzerlaanbrug verdwijnen?

Alle bruggen over het Albertkanaal worden verhoogd en de vaargeul wordt verbreed. Dit is nodig om op termijn meer containers per binnenschip te kunnen vervoeren. Zo wordt de binnenvaart een alternatief voor vrachtvervoer over de weg. 

De huidige IJzerlaanbrug kan niet worden verhoogd. Voor een hogere brug zijn namelijk langere aanloophellingen nodig. Aan weerszijden van het kanaal is er niet voldoende ruimte om de nu al lange aanloophellingen te verlengen. Daarom maakt de IJzerlaanbrug plaats voor een fiets- en voetgangersbrug, die minder ruimte inneemt. Ook om de werken voor de Oosterweelverbinding te kunnen uitvoeren staat de huidige IJzerlaanbrug in de weg. Ter hoogte van de IJzerlaan wordt het viaduct van Merksem afgebroken en verdwijnt de Ring in een sleuf en een tunnel onder het Albertkanaal. 

Aan de westkant van het kanaal zal de IJzerlaan grondig veranderen om een betere aansluiting te maken met de Slachthuislaan en de Noorderlaan. De heraanleg van de IJzerlaan biedt ook de kans om weer water in de stad te brengen. De verdwenen capaciteit voor het verkeer wordt gecompenseerd doordat de Oosterweelverbinding een nieuw knooppunt voorziet in de haven en de knelpunten aan de Schijnpoortweg, bij het Sportpaleis, oplost. Hierdoor worden de Groenendaallaan en de omgeving van het Sportpaleis ontlast. Met de heraanleg van de Bredabaan wordt er minder autoverkeer verwacht, zowel naar de stad als uit de stad. Al deze ingrepen maken een nieuwe brug voor auto’s op deze plaats overbodig.

Lees meer over het project IJzerlaan >

[/p035_50_faq] [/t001_01_main.tpl.php]