[t001_01_main.tpl.php]
[p035_50_faq]

Houdt het plan van de Oosterweelverbinding rekening met stedelijke ontwikkeling?

De Oosterweelverbinding kadert binnen het Masterplan 2020. Met dit plan wil de Vlaamse Regering zorgen voor een betere mobiliteit, een hogere verkeersveiligheid, en een betere leefbaarheid in de stad en de ruime Antwerpse regio.

Lees meer over het Masterplan 2020 >

Bij het ontwerpen van het Oosterweel-tracé wordt daarom maximaal rekening gehouden met stedelijke ontwikkeling en het inpassen van de toekomstige weginfrastructuur in het landschap. Een paar voorbeelden:

 • De knooppunten op de linkeroever worden compacter ingericht.
 • De Charles De Costerlaan wordt een fiets- en wandelboulevard.
 • De versnipperde groengebieden op de linkeroever worden met elkaar verbonden door ecoducten, ecotunnels, beekjes, fiets- en wandelpaden.
 • 9 km nieuwe fietspaden verbinden Zwijndrecht, Linkeroever en de nieuwe Scheldetunnel.
 • Er wordt een fiets- en voetgangerstunnel voorzien in de nieuwe Scheldetunnel.
 • De Oosterweelknoop wordt verzonken aangelegd en ingebed in de omgeving met nieuwe fiets- en voetpaden.
 • Het viaduct van Merksem wordt afgebroken.
 • Er komt een overkapping ter hoogte van Sportpaleis met ruimte voor een nieuw stedelijk plein.
 • De tunnel onder het Albertkanaal wordt verlengd in zuidelijke richting zodat er een nieuwe vrije ruimte ontstaat ter grootte van bijna 10 hectare.
 • Het Ringfietspad wordt heraangelegd in park ’t Schijntje en doorgetrokken tot aan de nieuwe fietsbrug over het Albertkanaal.
 • De IJzerlaanbrug wordt vervangen door een fiets- en wandelbrug ter hoogte van de IJzerlaan en de Ingenieur Menneslaan in Merksem.
 • De Oosterweelverbinding kan overkapt worden. Voor een volledige overkapping is het noodzakelijk dat een aangepaste omzetting van de 10-secondenregel van de Europese tunnelrichtlijn gehanteerd wordt door de Belgische wetgever.
[/p035_50_faq] [/t001_01_main.tpl.php]