[t001_01_main.tpl.php]

Wat zijn de voordelen op vlak van verkeersveiligheid?

Dankzij een snelle en rechtstreekse verbinding tussen de linkeroever, de zuidelijke haven, het Eilandje en het noorden van de stad, hoeft het snelwegverkeer geen gebruik meer te maken van de lokale wegen om hun eindbestemming te bereiken. Lokaal verkeer – waaronder fietsers en voetgangers – kan zich zo opnieuw veiliger verplaatsen in deze wijken.

Minder sluipverkeer

Dankzij de Scheldetunnel en het Oosterweelknooppunt komt er een snelle verbinding tussen de linkeroever en de haven, het Eilandje en het noorden van de stad op snelwegniveau. Deze snelle verbinding vormt een alternatief voor de Kennedytunnel en zorgt voor minder sluipverkeer in de woonwijken.

Zicht op de mond van de Scheldetunnel vanaf de rechteroever (simulatiebeeld door RoTS/HUB)

Door de verbinding van het Oosterweelknooppunt met de kanaaltunnels, kan het verkeer uit de haven en het noorden van de stad – waaronder het Eilandje – vlot de Antwerpse Ring oprijden. Hierdoor vermindert het sluip- en vrachtverkeer in de buurt van de Luchtbal en richting Groenendaallaan en Schijnpoort. Hierdoor kan het verkeer op de wegen naar het nieuw Oosterweelknooppunt wel toenemen.

Zicht op de Oosterweelknoop vanaf de uitgang van de bovenste twee kanaaltunnels (simulatiebeeld door RoTS)

Hoogste veiligheidsnormen inzake tunnelveiligheid

Tijdens de bouw van de Scheldetunnel en de kanaaltunnels, wordt er rekening gehouden met de strenge Europese tunnelrichtlijnen rond tunnelveiligheid.

In de Scheldetunnel en de kanaaltunnels geldt er een verbod op vrachtwagens die de gevaarlijkste vloeistoffen en gassen vervoeren.

[/t001_01_main.tpl.php]