[t001_01_main.tpl.php]

Wat zijn de voordelen op vlak van verkeersveiligheid?

Dankzij een snelle en rechtstreekse verbinding tussen de linkeroever, de zuidelijke haven, het Eilandje en het noorden van de stad, kan het snelwegverkeer langer op het hoofdwegennet blijven en een afslag nemen die dichter bij hun eindbestemming ligt. Zo moeten ze minder gebruik maken van de lokale wegen om hun eindbestemming te bereiken. Lokaal verkeer, fietsers en voetgangers kunnen zich zo opnieuw veiliger verplaatsen in deze wijken.

Minder sluipverkeer

Dankzij de Scheldetunnel en het Oosterweelknooppunt komt er een snelle verbinding tussen de linkeroever en de haven, het Eilandje en het noorden van de stad op snelwegniveau. Deze snelle verbinding vormt een alternatief voor de Kennedytunnel en zorgt voor minder sluipverkeer in de woonwijken.

Zicht op de mond van de Scheldetunnel vanaf de rechteroever

Door de verbinding van het Oosterweelknooppunt met de kanaaltunnels, kan het verkeer uit de haven en het noorden van de stad – waaronder het Eilandje – vlot de Antwerpse Ring oprijden. Hierdoor vermindert het sluip- en vrachtverkeer in de buurt van de Luchtbal en richting Groenendaallaan en Schijnpoort. Het verkeer op de wegen naar het nieuwe Oosterweelknooppunt kan wel toenemen.

Simulatie van de Oosterweelknoop

Hoogste veiligheidsnormen inzake tunnelveiligheid

Tijdens de bouw van de Scheldetunnel en de kanaaltunnels, wordt er rekening gehouden met de strenge Europese tunnelrichtlijnen rond tunnelveiligheid.

In de Scheldetunnel en de kanaaltunnels geldt er een verbod op vrachtwagens die de gevaarlijkste vloeistoffen en gassen vervoeren.

[/t001_01_main.tpl.php]