[t001_01_main.tpl.php]

De Scheldetunnel

De Scheldetunnel gaat op de linkeroever onder de grond tussen Blokkersdijk en het Sint-Annabos, en komt op de rechteroever boven aan het Noordkasteel. De tunnel is 1,8 kilometer lang, heeft drie rijstroken in elke richting en een afzonderlijke koker voor fietsers en voetgangers.

Onder de Schelde wordt er een derde snelwegtunnel gebouwd. Via deze tunnel kan je je rechtstreeks verplaatsen tussen de linkeroever en de zuidelijke haven en het Eilandje

Om de Scheldetunnel te laten aansluiten op de linker- en de rechteroever dienen er een aantal aanpassingen te gebeuren. 

Vereenvoudigde situering van de Scheldetunnel

Op de linkeroever wordt het knooppunt van de E34 met de R1 (het knooppunt Sint-Anna Linkeroever) aangepast. Nieuwe rijstroken verbinden dit knooppunt met de Scheldetunnel. Tussen het natuurgebied Blokkersdijk en het Sint-Annabos gaat de tunnel onder de grond.

Bovenaanzicht op de mond van de Scheldetunnel vanaf de linkeroever (simulatiebeeld door RoTS/HUB)

Zicht op de mond van de Scheldetunnel vanaf de linkeroever (simulatiebeeld door RoTS/HUB)

De verbinding met de Charles de Costerlaan wordt onderbroken tot aan het kruispunt met de Halewijnlaan. De Charles de Costerlaan wordt zo een fiets- en wandelboulevard in plaats van een drukke autoweg. De bestaande voetbalterreinen blijven wel bereikbaar.

Op de rechteroever komt de Scheldetunnel boven aan het Noordkasteel en sluit hij aan op het nieuwe Oosterweelknooppunt. Van hieruit zijn er op- en afritten naar de zuidelijke haven en het noorden van de stad, waaronder het Eilandje.

Zicht op de mond van de Scheldetunnel vanaf de rechteroever (simulatiebeeld door RoTS/HUB)

Dwarsdoorsnede van de tunnel onder de Schelde. Voor fietsers is er een afzonderlijke tunnelkoker.

De tunnel is 1,8 kilometer lang en bestaat uit vier kokers die naast elkaar liggen. De eerste en derde koker zijn bestemd voor het auto- en vrachtverkeer en hebben drie rijstroken in elke rijrichting, tussen deze kokers bevindt zich een centrale vluchtkoker voor de evacuatie van de tunnel. De laatste koker wordt 6 meter breed en wordt ingericht als fiets- en wandelpad.

Zowel op de linker- als op de rechteroever sluit de fiets- en wandelkoker onder de Schelde aan op de bestaande en nieuw aan te leggen fietsinfrastructuur.

[/t001_01_main.tpl.php]