[t001_01_main.tpl.php]

Het Oosterweelknooppunt

Ter hoogte van het kerkje van Oosterweel komt het Oosterweelknooppunt met op- en afritten naar de haven en het noorden van de stad. Het knooppunt ligt verzonken in het landschap en verbindt de Scheldetunnel met de kanaaltunnels die aansluiten op de Antwerpse ring.

Momenteel verbindt enkel de Waaslandtunnel – in Antwerpen beter bekend als de Konijnenpijp - de zuidelijke haven en het Eilandje rechtstreeks met de linkeroever. Daarom wordt er aan de zuidelijke haven een nieuw aansluitingspunt gebouwd: het Oosterweelknooppunt.

Dit knooppunt moet zowel de zuidelijke haven als het noorden van de stad Antwerpen - waaronder het Eilandje - ontsluiten.

Vereenvoudigde situering van het OosterweelknooppuntHet knooppunt komt naast het kerkje van Oosterweel en het Noordkasteel te liggen. Aan westelijke kant sluit het Oosterweelknooppunt aan op de Scheldetunnel. Aan de oostelijke kant is er een aansluiting op de kanaaltunnels. Het knooppunt vormt zo de overgang tussen de Scheldetunnel en de kanaaltunnels.

Simulatie van het Oosterweelknooppunt.Het knooppunt verbindt de rijstroken voor het snelwegverkeer met de op- en afritten naar het lokale wegennet.

De rijstroken voor het snelwegverkeer liggen verzonken in het landschap, tot op 29 meter onder het gezichtsveld. Op het hoogste punt komen de rijstroken tot op 5 meter onder de grond. Naast de rijstroken voor het snelwegverkeer liggen de op- en afritten.

Welke kanten kan je uit via dit Oosterweelknooppunt? Als je vanuit de Scheldetunnel komt, kan je de snelweg blijven volgen en de kanaaltunnels inrijden. Hier zal je moeten kiezen of je de tunnelkoker neemt richting het noorden naar de E19 richting Breda en de A12 richting haven, of dat je de tunnelkoker neemt richting het zuiden naar de E34 / E313 richting Hasselt, Luik en Eindhoven of de E19/A12 richting Brussel. Je kan ook via de afrit de snelweg verlaten en de afslag nemen richting Litouwenstraat en zo het Eilandje en het noorden van de stad binnenrijden. Je kan ook richting Oosterweelsteenweg, Kastelweg of Scheldelaan. Zo bereik je makkelijk de zuidelijke haven.

Als je uit de kanaaltunnels komt, kan je de snelweg blijven volgen en de Scheldetunnel inrijden richting de linkeroever. Via een afrit kan je richting Oosterweelsteenweg, de Kastelweg of de Scheldelaan nemen en zo de haven binnenrijden. Je kan ook afslaan richting Litouwenstraat en zo het noordelijk deel van de stad en het Eilandje binnenrijden.

Om de aansluitingen op de lokale wegen mogelijk te maken, moeten de Scheldelaan, de Oosterweelsteenweg en de Litouwenstraat worden heraangelegd. De Kastelweg zal tijdens de werken een belangrijke verbindingsweg vormen met de verlegde Oosterweelsteenweg. Daarom werd ook deze weg heraangelegd.

Er zal ook volop gewerkt worden aan betere fietsverbindingen. Zo zal het fietspad in de Scheldetunnel aansluiten op een nieuw fietspad aan het Oosterweelknooppunt. Via dit fietspad kan je veilig de Scheldedijken oprijden richting het noorden van de stad en het Eilandje. Je kan ook aansluiten op het fietspad langs de Scheldelaan of het fietspad oprijden richting Oosterweelsteenweg. Ten zuidoosten van het kruispunt van de Oosterweelsteenweg met de Litouwenstraat wordt een nieuw stuk fietspad aangelegd.

Leefbaarheidsmaatregelen Oosterweelknoop

Vanuit het Toekomstverbond werden verschillende leefbaarheidsmaatregelen toegevoegd aan het ontwerp.

De grondige werken ter hoogte van het Noordkasteel worden aangegrepen om dit gebied een kwalitatieve invulling geven. Enerzijds werd door de leefbaarheidsmaatregelen de ruimtelijke impact van de Oosterweelknoop verminderd. Er wordt immers geïnvesteerd in een overkapping, geluidsreductie en een parkzone met zwemvijver. Anderzijds wordt het historische Samgagebouw behouden en krijgt het een plein voor de deur.

[/t001_01_main.tpl.php]