[t001_01_main.tpl.php]

Wat zijn de voordelen op vlak van mobiliteit?

Een extra Scheldekruising, het Oosterweelknooppunt en de kanaaltunnels zorgen voor een vlotte verbinding tussen de linkeroever, de haven, het Eilandje en het noorden van de stad.

Meer ruimte voor lokaal verkeer

Vandaag rijden veel bestuurders uit het Waasland via de Waaslandtunnel naar het Antwerpse stadscentrum. Dit zorgt voor veel sluipverkeer op Linkeroever en de Noordelijke leien. De aansluiting van de Scheldetunnel op het Oosterweelknooppunt zorgt voor een rechtstreekse snelwegverbinding tussen de linkeroever, de zuidelijke haven, het Eilandje en het noorden van de stad. Dit helpt om van de Waaslandtunnel opnieuw een tunnel voor lokaal verkeer te maken.

Zicht op de mond van de Scheldetunnel vanaf de rechteroever

De aansluiting van het Oosterweelknooppunt op de kanaaltunnels, zorgt ervoor dat het verkeer uit de haven en het noorden van de stad – waaronder het Eilandje – vlot de Antwerpse Ring kan oprijden. Hierdoor wordt de verkeersdruk op de lokale wegen aan de Luchtbal en richting Groenendaallaan en Schijnpoort verlicht.

Snelle verbinding zuidelijke haven/ Eilandje met Antwerpse Ring

De Oosterweel maakt de Antwerpse Ring rond. Via het Oosterweelknooppunt geraak je als inwoner van het noorden van de stad vlotter op de Antwerpse Ring. Vanaf hier kan je alle richtingen uit.

Zicht vanuit het Oosterweelknooppunt richting Kanaaltunnels

Een betere verbinding tussen de havens

De zuidelijke haven staat momenteel niet rechtstreeks in verbinding met de linkeroever. Met de komst van de Scheldetunnel komt daar verandering in. Zo kunnen vrachtwagens vlot rijden tussen de zuidelijke haven op de rechteroever en de Waaslandhaven op de linkeroever.

Betere fietsverbindingen

Fietsers kunnen vanop het Eilandje snel naar de linkeroever en omgekeerd. Aan het Oosterweelknooppunt wordt de fietsinfrastructuur uitgebreid, zodat deze goed aansluit op de nieuwe fiets- en wandelkoker in de Scheldetunnel. In totaal wordt hiervoor 6 kilometer extra fietspad aangelegd.

[/t001_01_main.tpl.php]