[t001_01_main.tpl.php]

Wat zijn de voordelen op vlak van leefbaarheid?

Op vlak van leefbaarheid zal er weinig veranderen voor de zuidelijke haven en het Eilandje. Dit komt omdat de infrastructuur – de Scheldetunnel en de kanaaltunnels - in deze buurten grotendeels onder de grond wordt aangelegd. 

Respect voor de omgeving

Tijdens de bouw van de Oosterweelverbinding houden we maximaal rekening met de omgeving aan het Noordkasteel. Zo blijft de vijver intact en een deel van de fortomwalling wordt ingepast in het Oosterweelknooppunt. Het knooppunt zal wel een deel innemen van het groen aan de bovenkant van het Noordkasteel.

In kader van de beslissing van de Vlaamse regering van 25 juni 2018 over de de eerste 18 overkappings- en leefbaarheidsprojecten voor de Antwerpse ringzone worden de bestaande plannen van de Oosterweelknoop aangepast. Dat nieuwe ontwerp zorgt ervoor dat de ruimtelijke impact op de omgeving verminderd wordt en het bakstenen Samgagebouw bewaard kan blijven. Tegelijk wordt geïnvesteerd in geluidsreductie, een parkzone met zwemvijver aan het Noordkasteel en een plein voor het historische Samgagebouw.

De kerk van Oosterweel komt terug beter tot zijn recht in de omgeving. De oppervlakte rond de kerk wordt uitgebreid en er komt een natuurgebied met moeras te liggen.

Minder geluidsoverlast

Het volledige Oosterweelknooppunt wordt verdiept aangelegd. Hierdoor blijft de geluidsoverlast beperkt. De bestaande hoge berm die het verdiepte knooppunt en de haven afscheidt van het Noordkasteel en de stad, wordt aangesloten op het verdiepte knooppunt. Er komt overal een geluidsarm wegdek.

Simulatiebeeld van het oude ontwerp - Het Oosterweelknooppunt wordt verdiept aangelegd en omgeven door aarden wallen (simulatiebeeld door RoTS)

Betere luchtkwaliteit

Aan de tunnelmonden van de kanaaltunnels komt er een afzuigsysteem om de uitlaatgassen uit te blazen.

Betere fietsverbindingen

Fietsers en voetgangers kunnen vanop het Eilandje snel naar de linkeroever. Dit kan via 6 kilometer aan nieuwe fietspaden die vertrekken op de Scheldekaaien en aansluiten op de fiets- en wandelkoker in de Scheldetunnel en op de havenroute.

PROJECT-MER

Er loopt momenteel een project-MER procedure voor de Oosterweelverbinding. Binnen dit onderzoek wordt beoordeeld welke effecten de werken zouden kunnen hebben op de omgeving. Het beoordelen van die effecten laat toe om meteen te bepalen of er maatregelen noodzakelijk zijn om ze te verhelpen, te vermijden of te milderen. Het aspect leefbaarheid komt hierbij uitvoerig aan bod. 

[/t001_01_main.tpl.php]