[t001_01_main.tpl.php]

Wat zijn de voordelen op vlak van verkeersveiligheid?

Dankzij de Oosterweel zal het verkeer op de Ring een stuk vlotter verlopen. Er zijn minder files en het (sluip)verkeer heeft geen reden meer om de Ring te vermijden. Door het verminderen van het gevaarlijke sluipverkeer, komt er meer plaats vrij in de wijken voor voetgangers, fietsers en lokaal verkeer. 

Minder sluipverkeer

Dankzij extra capaciteit en minder weefbewegingen zal het verkeer op de Ring een stuk vlotter verlopen. Bovendien kan verkeer dankzij de verbeterde aansluitingspunten bij Schijnpoort en Groenendaallaan gemakkelijk van en naar de Ring rijden.

Lees meer over het aansluitingspunt Groenendaallaan >
Lees meer over het aansluitingspunt Noordersingel >

Hierdoor zal het verkeer dat nu zijn weg zoekt door de verschillende wijken, opnieuw gebruik maken van de Ring. De lokale wegen krijgen zo minder verkeer te verwerken. Het verkeer wordt er rustiger en dus veiliger. Vooral voor fietsers en voetgangers.

Vlotter verkeer door minder weefbewegingen

Op de drukste punten wordt de capaciteit verhoogd door extra rijstroken aan te leggen. Daarnaast worden de kruisende bewegingen tussen het verkeer dat van de E34 naar de R1 rijdt en het verkeer dat van de R1 naar de afrit naar Deurne (Afrit 2) rijdt (en omgekeerd), weggewerkt. Meer capaciteit en minder weefbewegingen zorgen voor een betere verkeersdoorstroming en een hogere verkeersveiligheid op de Ring bij Deurne-Noord en Borgerhout.

Veilig fietsen op vrijliggende fietspaden

Langs de vernieuwde Noordersingel zijn brede fietspaden aangelegd die afgescheiden zijn van het autoverkeer op de rijweg. Aan de overzijde van de Ring wordt het fietspad langs het Groot Schijn vernieuwd en aangesloten op de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over het Albertkanaal. Bij de aanleg van de Oosterweelverbinding wordt dit fietspad aangesloten op het nieuwe, nog aan te leggen Ringfietspad naar het noorden. Zo kunnen fietsers zich aan beide zijden van de Ring veilig verplaatsen.

Lees meer over de heraanleg van de Noordersingel >

Veiligere kruispunten op Noordersingel

Bij de heraanleg van de Noordersingel (in 2016 en 2017) werden de kruispunten verbeterd. Het kruispunt met de Schijnpoortweg wordt afgestemd op de toekomstige verkeersstromen.

Ter hoogte van het vroegere containerpark van Borgerhout is een nieuw kruispunt op de Noordersingel dat toegang geeft tot de site Spoor Oost. Tijdens de aanleg van de Oosterweel worden, op de terreinen van het voormalige containerpark, de nieuwe op- en afritten van de Ring aangelegd. Deze zullen in alle richtingen aansluiten op de Noordersingel en de Schijnpoortweg.

Het kruispunt met de Buurtspoorweglei werd ingericht met verkeerslichten. Hierdoor kan je ook afslaan naar de Buurtspoorweglei wanneer je van het zuiden komt. Door verkeerslichten te plaatsen ishet kruispunt veiliger voor voetgangers, fietsers en automobilisten.

Lees meer over het project Noordersingel >

[/t001_01_main.tpl.php]