[t001_01_main.tpl.php]

Wat zijn de voordelen op vlak van leefbaarheid?

Voor de heraanleg van de Ring moet op bepaalde plaatsen extra ruimte ingenomen worden. Op andere plaatsen komt dan weer nieuwe ruimte vrij. 

Viaduct van Merksem wordt afgebroken

Het viaduct van Merksem wordt afgebroken. De Ring komt in een open sleuf te liggen en gaat in een tunnel onder het Albertkanaal door. Door de insleuving en enkele overkappingen van de Ring komt er ruimte vrij voor nieuwe stadsontwikkeling en groen.

Lees meer over de afbraak van het viaduct van Merksem >

Doordat de Ring in een tunnel onder het Albertkanaal door gaat, ontstaat er bovenop de tunnel ruimte voor groen (simulatiebeeld door RoTS)

Extra ruimte-inname door nieuw aansluitingspunt

Om het nieuwe aansluitingspunt bij Schijnpoort, met op- en afritten in alle rijrichtingen, te kunnen aanleggen, is het helaas noodzakelijk om extra ruimte in te nemen. Het gaat om een deel van de zone tussen het bestaande viaduct van Merksem en het Groot Schijn. Op het breedste punt zal de Ring hier 27 rijbanen tellen (inclusief alle verbindingswegen, op- en afritten, pechstroken en opstelstroken). De 12 rijstroken voor het snelwegverkeer en 3 pechstroken liggen verdiept in een sleuf. De op- en afritten (6 rijstroken + 2 pechstroken) verbinden de Ring met de verbindingswegen (4 rijstroken) die gelijkgronds liggen.

Groen op de Noordersingel

De Noordersingel kreeg in 2017 eenzelfde profiel als de zuidelijke Singel. Aan weerszijden van de rijbaan en op de middenberm zijn bomen geplant. Hierdoor krijgt ook de Noordersingel de uitstraling van een groene stadsboulevard.

Lees meer over de heraanleg van de Noordersingel >

Stedelijk plein aan Schijnpoortweg

Aan het Sportpaleis wordt een stuk van de Ring overkapt. Het gaat om het gedeelte tussen de zuidelijke kop van het Lobroekdok en de Schijnpoortweg. Zo ontstaat er ruimte voor een nieuw stedelijk plein van ongeveer 1 ha (of 2 voetbalvelden) groot.

Zicht op het nieuw stedelijk plein aan het Sportpaleis, het Lobroekdok en de nieuwe ruimte bovenop de tunnel onder het Albertkanaal (simulatiebeeld door RoTS)

Ruimte voor stedelijke ontwikkeling aan IJzerlaan

In 2014 besliste de Vlaamse Regering om de tunnel onder het Albertkanaal 200 meter verder door te trekken tot aan de noordelijke kop van het Lobroekdok. Zo ontstaat ter hoogte van het Albertkanaal en de IJzerlaan een gebied ter grootte van bijna 10ha dat ingevuld kan worden met groen of stedelijke ontwikkeling.

Mogelijkheid tot overkappen

De sleuf van de R1 wordt zodanig gebouwd dat ze in de toekomst kan worden overkapt. Zo wordt er extra ruimte voorzien voor een draagmuur in het midden van de sleuf en voor vluchtkokers. De zijwanden van de sleuf worden sterker gebouwd zodat ze een toekomstig dak kunnen dragen.

Lobroekdok

Het Lobroekdok wordt volledig opgeruimd. Het vervuilde slib en de wrakken worden verwijderd. De saneringswerken zijn gestart in mei 2017.

Na de sanering wordt het Lobroekdok verbonden met het Asiadok via een nieuw kanaal dat in de IJzerlaan wordt aangelegd. De verbinding tussen het Lobroekdok en het Albertkanaal verdwijnt doordat de Ring hier in een sleuf komt te liggen.

Lees meer over de sanering van het Lobroekdok >

Zicht op het opgeruimde Lobroekdok (simulatiebeeld door TV MAKH)

Project-Mer

Er loopt momenteel een project-MER procedure voor de Oosterweelverbinding. Binnen dit onderzoek wordt beoordeeld welke effecten de werken zouden kunnen hebben op de omgeving. Het beoordelen van die effecten laat toe om meteen te bepalen of er maatregelen noodzakelijk zijn om ze te verhelpen, te vermijden of te milderen. Het aspect leefbaarheid komt hierbij uitvoerig aan bod.

[/t001_01_main.tpl.php]