[t001_01_main.tpl.php]

Heraanleg Noordersingel

Tussen april 2016 en juni 2017 werd de Noordersingel tussen de Schijnpoortweg en Turnhoutsepoort heraangelegd. Ook de kruispunten werden aangepast voor een hogere verkeersveiligheid en een betere doorstroming.

De Noordersingel werd in 2016 en 2017 heraangelegd

De Noordersingel kreeg eenzelfde profiel als de zuidelijke Singel. Er zijn twee rijstroken in elke richting met een groene middenberm. Aan beide zijden liggen brede fietspaden. Deze zijn van de rijweg gescheiden door een groen- of parkeerstrook. Bij de heraanleg van de Noordersingel werden de kruispunten verbeterd.

Sommige van deze werken waren nodig om de omgeving voor te bereiden op de hoofdwerken van de Oosterweelverbinding.

Lees meer over het project Noordersingel >

Beeld van de heraangelegde zuidelijke Singel

Simulatiebeeld van de heraangelegde Noordersingel

Noordersingel_nieuwe kruispunten

Kruispunt Schijnpoortweg en Buurtspoorweglei

Het vernieuwde kruispunt met de Schijnpoortweg is afgestemd op de toekomstige verkeersstromen: voor het autoverkeer komende van het nieuwe op- en afrittencomplex van de Ring en met aandacht voor de fietsers en de voetgangers. De aansluiting van de Buurtspoorweglei op de Noordersingel is veiliger gemaakt voor voetgangers, fietsers en auto's. Verkeerslichten op het kruispunt maken het afslaan naar de Buurtspoorweglei vanuit het zuiden mogelijk.

     

Aansluiting site Spoor Oost

Ter hoogte van het het voormalige containerpark van Borgerhout is de hoofdtoegang tot de site Spoor Oost voorzien. Tijdens de bouw van de Oosterweelverbinding worden op de terreinen van het vroegere containerpark de nieuwe op- en afritten voor de Ring aangelegd. Deze zullen in alle rijrichtingen aansluiten op de Schijnpoortweg en de Noordersingel. De aansluiting op de Noordersingel wordt dan een volwaardig kruispunt met een rechtstreekse verbinding van de Ring naar Spoor Oost.

Lees meer over het nieuwe aansluitingspunt Noordersingel >

[/t001_01_main.tpl.php]