[t001_01_main.tpl.php]

Aanpassingen knooppunt Antwerpen-Oost

Om het verkeer van het nieuwe aansluitingspunt aan de Noordersingel veilig te laten aansluiten op het knooppunt van de R1 met de E34/E313, worden er ook veranderingen aangebracht in de zone tussen deze twee punten.

Door de bouw van de Oosterweel en de omvorming van de bestaande op-en afrit Deurne-Noord tot een volwaardig aansluitingscomplex, verandert de weginfrastructuur in de zone tussen de nieuwe op- en afritten en de aansluiting van de Ring met de E34/E313. Bovendien komt er een overkapping van 100 meter tussen het Rivierenhof en Hof Ter Loo.

Lees meer over het nieuwe aansluitingspunt Noordersingel >

Aan de oostzijde van de Turnhoutsebaan, waar het Ringfietspad nu onder de brug door gaat en aansluit op de Parkweg, moet het fietspad opgeschoven worden om de werken voor de afrit uit te kunnen voeren. Daardoor is er een inname aan de rand van het Rivierenhof over een afstand van ca. 150 meter.

Ten zuiden van de Turnhoutsebaan zijn de veranderingen minder ingrijpend. De aanpassingen blijven er grotendeels binnen de grenzen van de bestaande infrastructuur. Zo ligt de nieuwe afrit Deurne-Noord grotendeels in de knoop van de Ring met de E34/E313.

Na de aanleg van de Oosterweelverbinding zal je als automobilist dus veel vroeger een keuze moeten maken over welke richting je uit wilt. Door het verkeer al ver op voorhand naar de juiste rijstroken te leiden, worden de weefbewegingen van het verkeer tussen de rijstroken beter gespreid en is een vlottere en veiligere doorstroming mogelijk. 

[/t001_01_main.tpl.php]