[t001_01_main.tpl.php]
[p030_50_faqpage]

Veelgestelde vragen

1
Wat is de opdracht van de intendant?

Begin 2015 besloot de Vlaamse Regering om een externe intendant aan te stellen. In de zomer schreef ze hiervoor een bestek uit. Vijf kandidaten werden weerhouden voor de selectieronde. Op 27 november 2015 maakte de Vlaamse Regering een finale keuze voor Alexander D'Hooghe. Na een juridische standstill-periode van 15 dagen werd, op 16 december 2015, de opdracht van intendant officieel toegewezen aan architect en professor Alexander D'Hooghe. 

D'Hooghe zal als intendant een team van verschillende specialisten leiden. Samen zullen ze vanaf januari 2016, in opdracht van de Vlaamse Regering, alle studies rond de overkapping van de Antwerpse Ring bundelen en verder onderzoeken. Ze willen dit doen met zoveel mogelijk inbreng van professionelen, overheden, burgerbewegingen en individuen. Zo kunnen bewoners en bezoekers van de stad Antwerpen hun mening geven via www.overdering.be door suggesties te geven op een interactieve kaart.  

Op basis hiervan zal de intendant projecten voorstellen die de leefbaarheid en stedelijke kwaliteit van de omgeving rond de Antwerpse Ring moeten verhogen, zoals overkappingen. 

Uit deze voorstellen selecteert het beleid enkele prioritaire projecten. Vervolgens zal de intendant de realisatie van deze projecten helpen coördineren. De Vlaamse Regering stelt hierbij uitdrukkelijk de ambitie voorop om, vertrekkende van de Oosterweelverbinding, een overkapping van de volledige Ring te realiseren.

2
Welke werken bereiden de omgeving voor op de bouw van de Oosterweelverbinding?

In het voorjaar van 2016 zijn we gestart met een paar werken die de omgeving klaarmaken voor de bouw van de Oosterweelverbinding. Overal waar de Ring verdiept zal worden aangelegd, moet de ondergrond worden vrij gemaakt van obstakels. Daarnaast worden deze werken aangegrepen om, op verschillende plaatsen, de omgeving helemaal opnieuw in te richten. Zo bieden de projecten, ook los van de bouw van de Oosterweelverbinding, een meerwaarde voor de stad, haar bewoners en bezoekers. Deze projecten zijn: 

 • De afbraak van de IJzerlaanbrug en de vervanging van de IJzerlaanbrug door een nieuwe fietsbrug (dit project is afgerond).
 • De heraanleg van de IJzerlaan en de aanleg van een nieuw IJzerlaankanaal dat het Lobroekdok zal verbinden met het Asiadok.
 • De herinrichting van de omgeving Groot Schijn, waaronder het verleggen van afwaterings- en nutsleidingen, het verleggen van het Groot Schijn en het verleggen van het Ringfietspad.
 • Werken aan de Groenendaallaan waaronder het verleggen van een aantal afwaterings- en nutsleidingen en het verplaatsen van een GSM-mast.
 • De sanering van het Lobroekdok (gestart in mei 2017).
 • De aanleg van een bouwdok in Zeebrugge voor de bouw van de afzonderlijke elementen van de nieuwe Scheldetunnel.
 • De heraanleg van de Kastelweg in de zuidelijke haven van Antwerpen.

Alle werfzones worden steeds onderworpen aan een archeologisch vooronderzoek.

Lees meer over deze werken >

3
Waarom worden de Oosterweelwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht procedureel losgekoppeld van de rest van de Oosterweelverbinding?

Omdat de werken op de linkeroever - los van de realisatie van de Oosterweelverbinding - een onmiddellijke meerwaarde hebben voor Linkeroever, Zwijndrecht en omgeving:

 • de verkeersveiligheid wordt verhoogd
 • de doorstroming op de snelweg wordt fel verbeterd
 • het sluipverkeer wordt geweerd uit de woonwijken
 • lokaal verkeer rijdt gemakkelijker van en naar de snelweg
 • de leefbaarheid verbetert  
 • de bereikbaarheid van de stad via openbaar vervoer wordt verbeterd
 • de fietsinfrastructuur wordt verder uitgebouwd

De infrastructuur wordt zo aangelegd dat de Oosterweelverbinding er in de toekomst makkelijk op kan aansluiten.

Door de werken procedureel afzonderlijk te laten lopen, wou de Vlaamse Regering deze werken sneller laten starten en uitvoeren. Dit is ook gelukt. Begin februari 2018 werd de eerste spadesteek gegeven voor deze werken. Zo zullen de voordelen van deze werken ook sneller voelbaar worden op het terrein.

Lees meer over de Oosterweelwerken op Linkeroever >
Lees meer over de project-MER procedure voor de Oosterweelwerken op Linkeroever >

4
Waar komt het nieuwe containerpark van Borgerhout?

De gebouwen van de stad en van de Lokale Politie Antwerpen zullen, samen met het oude containerpark van Borgerhoutworden afgebroken door BAM. Op deze plaats komen het nieuwe containerpark én een nieuw parkeergebouw voor 420 wagens.

Vereenvoudigde weergave van de ligging van het nieuwe containerpark aan de Noordersingel

Lees meer over het nieuwe parkeergebouw aan de Noordersingel >

Ter hoogte van het containerpark van Borgerhout aan de Noordersingel komt een volledig nieuw aansluitingspunt met de Ring. Dit nieuwe aansluitingscomplex wordt ook wel de Hollandse knoop genoemd. Het zal op- en afritten hebben in alle rijrichtingen en rechtstreeks aansluiten op de Bisschoppenhoflaan/Schijnpoortweg en de Noordersingel. 

Het nieuwe aansluitingspunt is nodig om de verkeersknoop aan het Sportpaleis te ontwarren en het sluipverkeer in deze omgeving aan te pakken.

Lees meer over het nieuwe aansluitingspunt aan de Noordersingel >

[/p030_50_faqpage] [/t001_01_main.tpl.php]