[t001_01_main.tpl.php]
[p030_50_faqpage]

Veelgestelde vragen

1
Hoe verhoogt de Oosterweelverbinding de verkeersveiligheid?

De Antwerpse Ring zit vandaag muurvast door ongevallen en files. Oorzaak daarvan is een te hoge verkeersdrukte en ondermaatse infrastructuur als te krappe bochten, te steile hellingen en slecht aangesloten op- en afritten. De Oosterweelverbinding zorgt in de eerste plaats voor een vlottere doorstroming en spreiding van het verkeer op de Ring. Daarnaast worden een aantal gevaarlijke situaties weggewerkt door de aanleg van nieuwe op- en afritten, zachtere bochten en hellingen. Gevolg: minder ongevallen en minder files.

Lees meer over de voordelen op vlak van verkeersveiligheid >

2
Wat verandert er aan de zuidelijke Ring?

Het zuidelijke deel van de Ring valt buiten het projectgebied van de Oosterweelverbinding. De Oosterweelwerken wijzigen bijgevolg niets aan dit deel van de Ring. Maar dankzij de Oosterweel wordt de situatie er wel beter.

Zo zal het verkeer op de Ring beter gespreid worden waardoor de verkeersdruk verlaagt op de zuidelijke Ring en in de Kennedytunnel. Dat komt de mobiliteit en leefbaarheid in deze omgeving ten goede. Op termijn zal het doorgaande verkeer op de Ring via het noordelijk gelegen Haventracé worden gestuurd, wat bijkomende verlichting moet brengen voor de Antwerpse Ring.

Lees meer over de andere voordelen op vlak van leefbaarheid >

3
Wat zijn de gevolgen van de heraanleg van de Ring aan Schijnpoort voor de plannen voor Spoor Oost?

De precieze invulling van de zone ‘Spoor Oost’ behoort niet tot de plannen voor de Oosterweelverbinding.

De verbetering van het verkeersknooppunt aan het Sportpaleis zorgt er echter wel voor dat deze zone goed bereikbaar wordt, wat de invulling ook zal zijn. De vernieuwing van de overbelaste verkeersknoop aan het Sportpaleis zorgt immers voor een vlotte doorstroming van auto- en vrachtwagenverkeer, openbaar vervoer en fiets- en wandelverkeer. Bovendien verdwijnt hierdoor het sluipverkeer in de omliggende wijken.

Lees meer over het nieuwe aansluitingspunt aan het Sportpaleis >

[/p030_50_faqpage] [/t001_01_main.tpl.php]