[t001_01_main.tpl.php]
[p030_50_faqpage]

Veelgestelde vragen

1
Hoeveel tol zal er gevraagd worden voor elke tunnel?

Het hele tunnelproject kan enkel betaald worden als er ook tol geheven wordt. De onderzoeken lopen nog om te bepalen hoeveel er in de Kennedytunnel, de Oosterweeltunnel en de Liefkenshoektunnel betaald zal moeten worden. Belangrijk is dat het verkeer en zeker het vrachtverkeer naar de juiste tunnel wordt geleid. Hoe verder die tunnel van de stad ligt, hoe goedkoper hij moet zijn om erdoor te rijden.

Lees waarom een gedifferentieerde tolheffing zal worden toegepast >

2
Wat gebeurt er met de A102 en de R11bis?

De ondergrondse A102 en de vertunneling van de R11bis zijn beiden projecten van het Agentschap Wegen en Verkeer. De A102 moet het knooppunt van de E19 en de A12 in Ekeren verbinden met de E313 in Wommelgem, de R11bis de knoop in Wommelgem met de E19 in Wilrijk. Voor beide projecten liep reeds een plan-milieueffectenrapportage, die de milieueffecten van beide trajecten en eventuele alternatieven in kaart moest brengen. 

Lees meer over de projecten A102 en R11bis >

Het effect van deze projecten op de Oosterweelverbinding is onderzocht in de plan-milieueffectrapportage van de Oosterweelverbinding.

Download het plan-Milieueffectenrapport voor de Oosterweelverbinding (in PDF) >

In het najaar van 2017 werd het project R11bis (de zuidelijke bypass van Wommelgem tot Wilrijk) definitief geschrapt. In de plaats werd gekozen voor een scheiding van het lokale en doorgaande verkeer op de zuidelijke Ring in combinatie met de A102 (noordelijke bypass van Wommelgem tot Ekeren). 

Voor het project A102 zal het Agentschap Wegen en Verkeer een nieuwe plan-milleueffectenrapportage opstarten. 

3
Wat verandert er aan de zuidelijke Ring?

Het zuidelijke deel van de Ring valt buiten het projectgebied van de Oosterweelverbinding. De Oosterweelwerken wijzigen bijgevolg niets aan dit deel van de Ring. Maar dankzij de Oosterweel wordt de situatie er wel beter.

Zo zal het verkeer op de Ring beter gespreid worden waardoor de verkeersdruk verlaagt op de zuidelijke Ring en in de Kennedytunnel. Dat komt de mobiliteit en leefbaarheid in deze omgeving ten goede. Op termijn zal het doorgaande verkeer op de Ring via het noordelijk gelegen Haventracé worden gestuurd, wat bijkomende verlichting moet brengen voor de Antwerpse Ring.

Lees meer over de andere voordelen op vlak van leefbaarheid >

4
Welke voordelen hebben de Oosterweelwerken op de linkeroever op vlak van bereikbaarheid via het openbaar vervoer?

In de zuidelijke aansluitinglus tussen de Blancefloerlaan en de nieuwe verbindingsweg wordt een nieuwe Park and Ride aangelegd, P+R Linkeroever. Deze parkeerzone wordt uitgerust met een parkeergebouw: een constructie van 6 verdiepingen met plaats voor ongeveer 1500 wagens en 150 fietsen.

 

Daarnaast wordt de bestaande keerlus voor de tram ter hoogte van de Gazet van Antwerpen verlegd naar deze zone. Zo krijgen de gebruikers van het P+R gebouw een uitgebreid tramaanbod en kunnen zij eenvoudig overstappen van auto naar openbaar vervoer of fiets.

 

 

Een uitbreiding van de bestaande Park and Ride capaciteit op Linkeroever is nodig. Door de Park and Ride capaciteit aan de rand van de stad te verhogen, kunnen meer auto's uit het Antwerpse stadscentrum gehouden worden.

 

 

Lees meer over de nieuwe infrastructuur op Linkeroever >

 

5
Welke voordelen hebben de Oosterweelwerken op de linkeroever op vlak van fietsinfrastructuur?

In Zwijndrecht en op Linkeroever komen er 9 km nieuwe fietspaden. Zo worden er onder meer nieuwe fietspaden voorzien langs de nieuwe verbindingsweg en aan de zuidrand van de E17.  Er komt een nieuwe fietsbrug over de E34 en een fietstunnel onder de Canadastraat. Tegelijk worden heel wat bestaande fietspaden heraangelegd.


Aanvullend zal ook het leefbaarheidsproject Voltooien fietsnetwerk Linkeroever door BAM gerealiseerd worden met onder meer een fietsbrug over de E17 tussen Galgenweel en Burchtse Weel.

Lees meer over de Oosterweelwerken op de linkeroever >

6
Zal de verbinding tussen E34 en Waaslandtunnel behouden blijven?

Tijdens de Oosterweelwerken op de linkeroever wordt nog niet geraakt aan de Charles de Costerlaan. Het knooppunt Sint-Anna Linkeroever (de knoop van de E34 met de R1) zal via tijdelijke wegen worden aangesloten op deze laan. Op dat ogenblik is er immers nog geen nieuwe Scheldetunnel en bestaat er bijgevolg nog geen alternatief voor de Waaslandtunnel.

Na de aanleg van de volledige Oosterweelverbinding en de indienstname van de Scheldetunnel, wordt de verbinding tussen het knooppunt Sint-Anna Linkeroever en de Charles De Costerlaan geknipt. De Charles De Costerlaan wordt heraangelegd als fiets- en wandelboulevard. Op deze manier worden de groengebieden Sint-Annabos, Rot en Middenvijver verbonden met elkaar. Het knooppunt Sint-Anna Linkeroever wordt vanaf dat ogenblik aangesloten op de nieuwe Scheldetunnel. De Waaslandtunnel wordt opnieuw een tunnel voor lokaal verkeer.

Lees meer over de werken aan het knooppunt Sint-Anna Linkeroever >

7
Waarom moet de IJzerlaanbrug verdwijnen?

Alle bruggen over het Albertkanaal worden verhoogd en de vaargeul wordt verbreed. Dit is nodig om op termijn meer containers per binnenschip te kunnen vervoeren. Zo wordt de binnenvaart een alternatief voor vrachtvervoer over de weg. 

De huidige IJzerlaanbrug kan niet worden verhoogd. Voor een hogere brug zijn namelijk langere aanloophellingen nodig. Aan weerszijden van het kanaal is er niet voldoende ruimte om de nu al lange aanloophellingen te verlengen. Daarom maakt de IJzerlaanbrug plaats voor een fiets- en voetgangersbrug, die minder ruimte inneemt. Ook om de werken voor de Oosterweelverbinding te kunnen uitvoeren staat de huidige IJzerlaanbrug in de weg. Ter hoogte van de IJzerlaan wordt het viaduct van Merksem afgebroken en verdwijnt de Ring in een sleuf en een tunnel onder het Albertkanaal. 

Aan de westkant van het kanaal zal de IJzerlaan grondig veranderen om een betere aansluiting te maken met de Slachthuislaan en de Noorderlaan. De heraanleg van de IJzerlaan biedt ook de kans om weer water in de stad te brengen. De verdwenen capaciteit voor het verkeer wordt gecompenseerd doordat de Oosterweelverbinding een nieuw knooppunt voorziet in de haven en de knelpunten aan de Schijnpoortweg, bij het Sportpaleis, oplost. Hierdoor worden de Groenendaallaan en de omgeving van het Sportpaleis ontlast. Met de heraanleg van de Bredabaan wordt er minder autoverkeer verwacht, zowel naar de stad als uit de stad. Al deze ingrepen maken een nieuwe brug voor auto’s op deze plaats overbodig.

Lees meer over het project IJzerlaan >

8
Wat gebeurt er aan de afrit Deurne, aan Schijnpoort bij het Sportpaleis?

De verkeersknoop aan het Sportpaleis is vandaag een warboel. Die knoop ontwarren kost iets meer ruimte dan vandaag. Op de op- en afritten na komt alles in een tunnel of een sleuf, waardoor de impact op de omgeving verkleint.

Er komt een eenvoudige aansluiting, met op- en afritten in de twee rijrichtingen aan het Sportpaleis en aan het waterzuiveringsstation. Zo komt het verkeer sneller op de snelweg en vermindert ook het sluip- en vrachtverkeer in Deurne-Noord, Luchtbal en Merksem.

Lees meer over het nieuwe aansluitingspunt aan het Sportpaleis >

Vereenvoudigde weergave van het nieuwe aansluitingspunt Noordersingel

9
Wat zijn de gevolgen van de heraanleg van de Ring aan Schijnpoort voor de plannen voor Spoor Oost?

De precieze invulling van de zone ‘Spoor Oost’ behoort niet tot de plannen voor de Oosterweelverbinding.

De verbetering van het verkeersknooppunt aan het Sportpaleis zorgt er echter wel voor dat deze zone goed bereikbaar wordt, wat de invulling ook zal zijn. De vernieuwing van de overbelaste verkeersknoop aan het Sportpaleis zorgt immers voor een vlotte doorstroming van auto- en vrachtwagenverkeer, openbaar vervoer en fiets- en wandelverkeer. Bovendien verdwijnt hierdoor het sluipverkeer in de omliggende wijken.

Lees meer over het nieuwe aansluitingspunt aan het Sportpaleis >

10
Wat is de Hollandse knoop?

De Hollandse knoop is een andere benaming voor het nieuw aansluitingspunt met de Ring aan de Noordersingel. Dit aansluitingspunt komt ongeveer 600 meter ten zuiden van Schijnpoort te liggen, ter hoogte van het containerpark van Borgerhout aan de Noordersingel. Het zal op- en afritten hebben in alle rijrichtingen en rechtstreeks aansluiten op de Bisschoppenhoflaan/Schijnpoortweg en de Noordersingel. Vandaag is er aan het Sportpaleis maar een half aansluitingscomplex met de Antwerpse Ring: je kan hier alleen de Ring verlaten komende van Gent of de snelweg oprijden richting Gent.

Het viaduct van Merksem wordt afgebroken. De R1 wordt hier in een sleuf gelegd. De Ring zal ter hoogte van de Hollandse knoop 12 rijstroken tellen, 5 pechstroken en 6 op- en afritten die allemaal in de sleuf liggen of na enkele tientallen meters in de sleuf uitkomen. Enkel de 4 rijstroken van de lokale verbindingsweg komen op de begane grond te liggen.

Het nieuwe aansluitingspunt is nodig om de verkeersknoop aan het Sportpaleis te ontwarren en het sluipverkeer in deze omgeving aan te pakken. Tegelijkertijd vermindert het vrachtverkeer in Deurne-Noord, Borgerhout, Luchtbal en Merksem. 

Lees meer over de afbraak van het viaduct van Merksem >
Lees meer over het nieuwe aansluitingspunt Noordersingel >

Vereenvoudigde weergave van de Hollandse knoop

[/p030_50_faqpage] [/t001_01_main.tpl.php]