[t001_01_main.tpl.php]
[p030_50_faqpage]

Veelgestelde vragen

41
Waarom moet de IJzerlaanbrug verdwijnen?

Alle bruggen over het Albertkanaal worden verhoogd en de vaargeul wordt verbreed. Dit is nodig om op termijn meer containers per binnenschip te kunnen vervoeren. Zo wordt de binnenvaart een alternatief voor vrachtvervoer over de weg. 

De huidige IJzerlaanbrug kan niet worden verhoogd. Voor een hogere brug zijn namelijk langere aanloophellingen nodig. Aan weerszijden van het kanaal is er niet voldoende ruimte om de nu al lange aanloophellingen te verlengen. Daarom maakt de IJzerlaanbrug plaats voor een fiets- en voetgangersbrug, die minder ruimte inneemt. Ook om de werken voor de Oosterweelverbinding te kunnen uitvoeren staat de huidige IJzerlaanbrug in de weg. Ter hoogte van de IJzerlaan wordt het viaduct van Merksem afgebroken en verdwijnt de Ring in een sleuf en een tunnel onder het Albertkanaal. 

Aan de westkant van het kanaal zal de IJzerlaan grondig veranderen om een betere aansluiting te maken met de Slachthuislaan en de Noorderlaan. De heraanleg van de IJzerlaan biedt ook de kans om weer water in de stad te brengen. De verdwenen capaciteit voor het verkeer wordt gecompenseerd doordat de Oosterweelverbinding een nieuw knooppunt voorziet in de haven en de knelpunten aan de Schijnpoortweg, bij het Sportpaleis, oplost. Hierdoor worden de Groenendaallaan en de omgeving van het Sportpaleis ontlast. Met de heraanleg van de Bredabaan wordt er minder autoverkeer verwacht, zowel naar de stad als uit de stad. Al deze ingrepen maken een nieuwe brug voor auto’s op deze plaats overbodig.

Lees meer over het project IJzerlaan >

42
Wat gebeurt er aan de afrit Deurne, aan Schijnpoort bij het Sportpaleis?

De verkeersknoop aan het Sportpaleis is vandaag een warboel. Die knoop ontwarren kost iets meer ruimte dan vandaag. Op de op- en afritten na komt alles in een tunnel of een sleuf, waardoor de impact op de omgeving verkleint.

Er komt een eenvoudige aansluiting, met op- en afritten in de twee rijrichtingen aan het Sportpaleis en aan het waterzuiveringsstation. Zo komt het verkeer sneller op de snelweg en vermindert ook het sluip- en vrachtverkeer in Deurne-Noord, Luchtbal en Merksem.

Lees meer over het nieuwe aansluitingspunt aan het Sportpaleis >

Vereenvoudigde weergave van het nieuwe aansluitingspunt Noordersingel

43
Houdt het ontwerp van de Oosterweelverbinding rekening met premetrotunnel Schijnpoort?

Ja want verschillende premetrokokers kruisen hier de Ring.

Het is ook het enige punt in het ontwerp waar de sleuf van de R1 boven het maaiveld zal uitstijgen om daarna onmiddellijk opnieuw te dalen. Er is immers onvoldoende ruimte tussen de premetrokokers en het maaiveld.

Aan Schijnpoort wordt de sleuf overkapt met het stedelijk plein en wordt het maaiveld ongeveer 1.8 meter mee verhoogd. De hoogte van het Grégoireplein en het kruispunt aan de Slachthuislaan en de Noordersingel blijft op hetzelfde niveau als vandaag. Voor de rest bevindt de verhoging zich tussen het Lobroekdok en het Sportpaleis. 

Lees meer over het nieuw aansluitingspunt aan het Sportpaleis >

44
Verdwijnt er een deel van het Rivierenhof?

De Oosterweel verandert weinig aan het knooppunt E34/E313 bij het Rivierenhof. De beperkte aanpassingen betreffen de aansluitingen naar de nieuwe verkeerswisselaar aan het Sportpaleis en blijven grotendeels binnen de contouren van de bestaande infrastructuur.

Aan de oostzijde van de Turnhoutse baan, waar nu het Ringfietspad onder de brug doorgaat, moet het fietspad opgeschoven worden om plaats te maken voor de afrit. Daardoor is er een inname aan de rand van het Rivierenhof over een afstand van ongeveer 150 meter.

Lees meer over het nieuwe aansluitingscomplex aan het Sportpaleis > 
Lees meer over de aanpassingen aan het knooppunt Antwerpen-Oost >

45
Verdwijnt buurtpark ‘t Schijntje?

Buurtpark ’t Schijntje, gelegen tussen de R1 en de Ten Eekhovelei, verdwijnt niet.

De hondenweide en de speeltuin worden tijdelijk verplaatst in het kader van sommige werken die de omgeving voorbereiden op de hoofdwerken van de Oosterweelverbinding. Deze werken vinden plaats in de zone tussen de Noordersingel, de Ten Eekhovelei en de Ring en onder het viaduct van Merksem.

Lees meer over de voorafgaande werken >
Lees meer over het nieuwe aansluitingscomplex aan het Sportpaleis >

46
Wat zijn de gevolgen van de heraanleg van de Ring aan Schijnpoort voor de plannen voor Spoor Oost?

De precieze invulling van de zone ‘Spoor Oost’ behoort niet tot de plannen voor de Oosterweelverbinding.

De verbetering van het verkeersknooppunt aan het Sportpaleis zorgt er echter wel voor dat deze zone goed bereikbaar wordt, wat de invulling ook zal zijn. De vernieuwing van de overbelaste verkeersknoop aan het Sportpaleis zorgt immers voor een vlotte doorstroming van auto- en vrachtwagenverkeer, openbaar vervoer en fiets- en wandelverkeer. Bovendien verdwijnt hierdoor het sluipverkeer in de omliggende wijken.

Lees meer over het nieuwe aansluitingspunt aan het Sportpaleis >

47
Wat is de Hollandse knoop?

De Hollandse knoop is een andere benaming voor het nieuw aansluitingspunt met de Ring aan de Noordersingel. Dit aansluitingspunt komt ongeveer 600 meter ten zuiden van Schijnpoort te liggen, ter hoogte van het containerpark van Borgerhout aan de Noordersingel. Het zal op- en afritten hebben in alle rijrichtingen en rechtstreeks aansluiten op de Bisschoppenhoflaan/Schijnpoortweg en de Noordersingel. Vandaag is er aan het Sportpaleis maar een half aansluitingscomplex met de Antwerpse Ring: je kan hier alleen de Ring verlaten komende van Gent of de snelweg oprijden richting Gent.

Het viaduct van Merksem wordt afgebroken. De R1 wordt hier in een sleuf gelegd. De Ring zal ter hoogte van de Hollandse knoop 12 rijstroken tellen, 5 pechstroken en 6 op- en afritten die allemaal in de sleuf liggen of na enkele tientallen meters in de sleuf uitkomen. Enkel de 4 rijstroken van de lokale verbindingsweg komen op de begane grond te liggen.

Het nieuwe aansluitingspunt is nodig om de verkeersknoop aan het Sportpaleis te ontwarren en het sluipverkeer in deze omgeving aan te pakken. Tegelijkertijd vermindert het vrachtverkeer in Deurne-Noord, Borgerhout, Luchtbal en Merksem. 

Lees meer over de afbraak van het viaduct van Merksem >
Lees meer over het nieuwe aansluitingspunt Noordersingel >

Vereenvoudigde weergave van de Hollandse knoop

48
Kan de Hollandse knoop overkapt worden?

De Hollandse knoop kan in principe volledig overkapt worden.

BAM heeft dit laten onderzoeken en reeds een simulatie van deze overkapping uitgetekend. Dit onderzoek wees evenwel uit dat een overkapping van de R1 alleen maar mogelijk is op voorwaarde dat een aangepaste omzetting van de 10-secondenregel van de Europese tunnelrichtlijn gehanteerd wordt door de Belgische wetgever. Deze voorwaarde geldt niet alleen voor de overkapping van de Hollandse Knoop maar voor elke plan waarbij de R1 overkapt wordt.  

De op- en afritten en de verbindingswegen van de Hollandse knoop kunnen niet helemaal mee overkapt omdat zij op de begane grond liggen of dalend of stijgend tussen de verdiepte R1 en de begane grond lopen. 

In het kader van de beslissing van de Vlaamse regering van 25 juni 2018 over de de eerste 18 overkappings- en leefbaarheidsprojecten voor de Antwerpse ringzone, wordt een deel van de op- en afrit aan de zijde.van Deurne verdiept en overkapt. In de volgende maanden wordt dit project verder ontwerpmatig en bouwtechnisch uitgewerkt. 

Van zodra nieuwe informatie of plannen beschikbaar zijn over dit project vind je ze terug op deze website.

Ook de Hollandse knoop kan volledig overkapt worden (simulatiebeeld door RoTS)

Lees meer over het nieuwe aansluitingspunt Noordersingel >
Raadpleeg de resultaten van een eerste onderzoek naar een overkapping van de R1 (in PDF) >

49
Waar komt het nieuwe containerpark van Borgerhout?

De gebouwen van de stad en van de Lokale Politie Antwerpen zullen, samen met het oude containerpark van Borgerhoutworden afgebroken door BAM. Op deze plaats komen het nieuwe containerpark én een nieuw parkeergebouw voor 420 wagens.

Vereenvoudigde weergave van de ligging van het nieuwe containerpark aan de Noordersingel

Lees meer over het nieuwe parkeergebouw aan de Noordersingel >

Ter hoogte van het containerpark van Borgerhout aan de Noordersingel komt een volledig nieuw aansluitingspunt met de Ring. Dit nieuwe aansluitingscomplex wordt ook wel de Hollandse knoop genoemd. Het zal op- en afritten hebben in alle rijrichtingen en rechtstreeks aansluiten op de Bisschoppenhoflaan/Schijnpoortweg en de Noordersingel. 

Het nieuwe aansluitingspunt is nodig om de verkeersknoop aan het Sportpaleis te ontwarren en het sluipverkeer in deze omgeving aan te pakken.

Lees meer over het nieuwe aansluitingspunt aan de Noordersingel >

50
Waarom bouwen we een Oosterweelverbinding Linkeroever & Zwijndrecht?
Door de dagelijkse lange files op de E17 en de E34, slibben ook de lokale wegen dicht, met alle overlast en ongevallen van dien. Om terug vooruit te gaan op Linkeroever en in Zwijndrecht, maken we nu werk van vernieuwde snelwegen, extra fietspaden en een uitbreiding van de tramverbinding.

Meer info over het hoe en waarom, kan je hier vinden

https://linkeroever.oosterweelverbinding.be/nl/waarom

[/p030_50_faqpage] [/t001_01_main.tpl.php]