[t001_01_main.tpl.php]
[p030_50_faqpage]

Veelgestelde vragen

21
Wat zijn de gevolgen van de heraanleg van de Ring aan Schijnpoort voor de plannen voor Spoor Oost?

De precieze invulling van de zone ‘Spoor Oost’ behoort niet tot de plannen voor de Oosterweelverbinding.

De verbetering van het verkeersknooppunt aan het Sportpaleis zorgt er echter wel voor dat deze zone goed bereikbaar wordt, wat de invulling ook zal zijn. De vernieuwing van de overbelaste verkeersknoop aan het Sportpaleis zorgt immers voor een vlotte doorstroming van auto- en vrachtwagenverkeer, openbaar vervoer en fiets- en wandelverkeer. Bovendien verdwijnt hierdoor het sluipverkeer in de omliggende wijken.

Lees meer over het nieuwe aansluitingspunt aan het Sportpaleis >

22
Kan de Hollandse knoop overkapt worden?

De Hollandse knoop kan in principe volledig overkapt worden.

BAM heeft dit laten onderzoeken en reeds een simulatie van deze overkapping uitgetekend. Dit onderzoek wees evenwel uit dat een overkapping van de R1 alleen maar mogelijk is op voorwaarde dat een aangepaste omzetting van de 10-secondenregel van de Europese tunnelrichtlijn gehanteerd wordt door de Belgische wetgever. Deze voorwaarde geldt niet alleen voor de overkapping van de Hollandse Knoop maar voor elke plan waarbij de R1 overkapt wordt.  

De op- en afritten en de verbindingswegen van de Hollandse knoop kunnen niet helemaal mee overkapt omdat zij op de begane grond liggen of dalend of stijgend tussen de verdiepte R1 en de begane grond lopen. 

In het kader van de beslissing van de Vlaamse regering van 25 juni 2018 over de de eerste 18 overkappings- en leefbaarheidsprojecten voor de Antwerpse ringzone, wordt een deel van de op- en afrit aan de zijde.van Deurne verdiept en overkapt. In de volgende maanden wordt dit project verder ontwerpmatig en bouwtechnisch uitgewerkt. 

Van zodra nieuwe informatie of plannen beschikbaar zijn over dit project vind je ze terug op deze website.

Ook de Hollandse knoop kan volledig overkapt worden (simulatiebeeld door RoTS)

Lees meer over het nieuwe aansluitingspunt Noordersingel >
Raadpleeg de resultaten van een eerste onderzoek naar een overkapping van de R1 (in PDF) >

[/p030_50_faqpage] [/t001_01_main.tpl.php]