Om fietsers een veilige doorgang langs de Turnhoutsebaan te garanderen tijdens de Oosterweelwerken bouwen we een nieuwe fietstunnel onder deze drukke gewestweg.

Ringfietspad

De nieuwe tunnel komt ter hoogte van parking West van het provinciaal domein Rivierenhof en maakt deel uit van het Ringfietspad. Fietsers die vanuit het noorden komen, kunnen zo ondergronds de Turnhoutsebaan oversteken en aansluiten op de Parkweg. Die ondergrondse doorsteek is vandaag al mogelijk, maar tijdens de heraanleg van de Ring verdwijnt deze doorsteek in de werfzone. Door nu een nieuwe doorsteek aan te leggen, blijft veilig fietsverkeer tijdens de werken mogelijk. Er ontstaat meteen ook een nieuwe definitieve kruising, die comfortabeler en veiliger is dan de huidige en perfect aansluit op de toekomstige fietsinfrastructuur.

Valleistructuur

Ook voetgangers kunnen gebruik maken van de tunnel om de Turnhoutsebaan ondergronds te kruisen. Naast het 6,5 meter brede fietspad is er een voetgangerszone van twee meter voorzien. Die wordt in een ander materiaal aangelegd om het onderscheid voor fietsers en voetgangers duidelijk te maken. Om de nieuwe tunnel te integreren in de bestaande infrastructuur, moet de aansluiting met het bestaande fietspad worden aangepast. Die komt in een valleistructuur te liggen met langs weerzijden groene bermen. Na de werken aan de Ring kan de nieuwe infrastructuur zo naadloos aansluiten op de overkapping ter hoogte van Hof ter Lo.

Tijdslijn

Maart 2022

We maken de terreinen bouwklaar, kappen bomen en struikgewas, richten de werf in en voeren archeologisch onderzoek uit.

April 2022 – oktober 2022

Kabels en leidingen worden verlegd en het nieuwe tracé wordt uitgegraven.
De voorbereidingen voor de bouw en plaatsing van de nieuwe tunnel zijn gaande.

November 2022

De Turnhoutsebaan gaat één verlengd weekend dicht, van 29 oktober t.e.m. 1 november voor alle verkeer om de tunnel in te schuiven.

November 2022 – juni 2023

De tunnelmonden en fietspaden worden aangelegd. Tenslotte start de afwerking en aanplanting.

Omleiding Ringfietspad

De bestaande fietstunnel onder de Turnhoutsebaan is tijdens de werken helaas niet bereikbaar. Fietsers langs het Ringfietspad volgen een omleiding en kruisen de Turnhoutsebaan bovengronds ter hoogte van de Lakborslei

Fietsers over lange afstand raden we aan om via het fietspad langs de Noordersingel te rijden. 

Hinder voor omwonenden

We doen er alles aan om tijdens de werken de hinder voor omwonenden en  weggebruikers tot een minimum te beperken.

Bezoekers provinciaal domein Rivierenhof

Een derde van parking West (+/- 34 parkeerplaatsen) wordt tijdelijk ingenomen voor bouw van de nieuwe tunnel. Bovendien valt een kleine zone in het westen van het domein binnen de werfzone. Deze zone wordt vanaf maart 2022 afgesloten en bouwklaar gemaakt. Hier werden helaas ook 7 bomen gekapt, maar er worden weer 8 nieuwe bomen geplant na afloop van de werken. De Parkweg en de toegangen naar de sport- en spelterreinen blijven echter steeds bereikbaar.

Omwonenden Turnhoutsebaan

Er geldt een parkeerverbod langs beide zijden van de Turnhoutsebaan tussen de Ring en de toegang tot parking West van het Rivierenhof. 

Doorgang van het openbaar vervoer op de Turnhoutsebaan blijft altijd mogelijk.