[t001_01_main.tpl.php]

Bermenlandschap langs de Ring

Langsheen het noorderlijke stuk van de verdiepte Ring komen groene geluidsbermen.

De nieuwe Ring zal onder de kap van de Groenendaallaan door lopen en wordt verder noordwaarts verdiept om de aanleg van latere overkappingen mogelijk te maken. Langs de Ring wordt een bermenlandschap ingericht, met groenbuffers, die de geluidsoverlast in Merksem drastisch verminderen. 

Nieuw kruispunt van de op- en afritten in Merksem met de Groenendaallaan. De Ring loopt onder de overkapping door.

Dit bermenlandschap kadert in de beslissing van de Vlaamse regering van 25 juni 2018 over de de eerste 18 overkappings- en leefbaarheidsprojecten voor de Antwerpse ringzone. In de volgende maanden wordt dit project verder ontwerpmatig en bouwtechnisch uitgewerkt.

Luchtbeeld van groene bermen langs R1 tussen de Masurebrug en de overkapping aan de Groenendaallaan.

Van zodra nieuwe informatie of plannen beschikbaar zijn over dit project vind je ze terug op deze website.

 

[/t001_01_main.tpl.php]