[t001_01_main.tpl.php]

Afbraak viaduct van Merksem, insleuven R1-noord en ondergrondse kruising Albertkanaal

Het viaduct van Merksem wordt afgebroken. De Ring komt in een open sleuf te liggen en gaat in een tunnel onder het Albertkanaal door. 

Het viaduct van Merksem wordt afgebroken. De Ring wordt in een sleuf gelegd en loopt in een tunnel onder het Albertkanaal.

Tijdens de werken kan het verkeer op de Ring steeds blijven rijden op 4 (mogelijk versmalde) rijstroken per rijrichting. Eerst wordt naast het viaduct de helft van de sleuf gebouwd. Als de sleuf klaar is, kan het verkeer hiervan gebruik maken. De sleuf is breed genoeg voor beide rijrichtingen. Vervolgens wordt het viaduct afgebroken. Op de vrijgekomen ruimte wordt de tweede helft van de sleuf gebouwd.

Om de kruising met het Albertkanaal te maken komt de Ring over een afstand van 690 tot 850 meter (de bovenste en onderste tunnelkoker zijn verschillend in lengte) in een tunnel te liggen. Het gaat om het gedeelte van de Ring tussen de noordelijk kop van het Lobroekdok en afrit 1 in Merksem.

Onder het Albertkanaal komt de Ring in een tunnel te liggen (simulatiebeeld door RoTS)

Door het viaduct van Merksem af te breken en de Ring er in een tunnel onder het Albertkanaal te leggen, komt er bovenop de tunnel ruimte vrij voor groen en nieuwe stadsontwikkelingen.

Zicht op het Lobroekdok en de ingang van de tunnel onder het Albertkanaal (Simulatiebeeld door RoTS)

[/t001_01_main.tpl.php]