[t001_01_main.tpl.php]

Wat zijn de voordelen op vlak van verkeersveiligheid?

Dankzij de Oosterweel zal het verkeer op de Ring een stuk vlotter verlopen. Er zijn minder files en het (sluip)verkeer heeft geen reden meer om de Ring te vermijden. Door het verminderen van het gevaarlijke sluipverkeer, komt er meer plaats vrij in de wijken voor voetgangers, fietsers en lokaal verkeer. 

Minder sluipverkeer

Als er een file is op de Ring (bijvoorbeeld door een ongeval) is dat ook in de Damwijk en Antwerpen-Noord te merken. Een deel van het verkeer dat normaal de Ring neemt, probeert de file te vermijden en zoekt zijn weg via de lokale wegen.

Door de verbeterde aansluitingspunten bij Schijnpoort en Groenendaallaan kan verkeer sneller van en naar de Ring. Daarnaast worden gevaarlijke weefbewegingen weggewerkt en zorgen extra rijstroken voor een grotere capaciteit. Al deze maatregelen samen zorgen ervoor dat het verkeer op de Ring vlotter en veiliger zal verlopen na de aanleg van de Oosterweel.

Hierdoor zal het verkeer dat nu zijn weg zoekt door de verschillende wijken, opnieuw gebruik maken van de Ring. De lokale wegen krijgen zo minder verkeer te verwerken. Het verkeer wordt er rustiger en dus veiliger. Vooral voor fietsers en voetgangers.

Lees meer over het aansluitingspunt Groenendaallaan >
Lees meer over het aansluitingspunt Noordersingel >

Zicht op de overkapping van de Ring ter hoogte van de Groenendaallaan.

Minder files = minder ongevallen

Bij verkeersopstoppingen en files is de kans op ongevallen groter. Door de heraanleg van de aansluitingspunten Groenendaallaan en Schijnpoort, de verhoogde capaciteit en minder gevaarlijke weefbewegingen kan het verkeer op de Ring en de aansluitende wegen vlotter rijden. Vlotter verkeer betekent minder files en dus minder kans op ongevallen.

Lees meer over het aansluitingspunt Groenendaallaan >
Lees meer over het aansluitingspunt Noordersingel >

Veilig fietsen op vrijliggende fietspaden

Langs de vernieuwde Noordersingel zijn in 2017 brede fietspaden aangelegd die afgescheiden zijn van het autoverkeer op de rijweg. Aan de overzijde van de Ring wordt het fietspad langs het Groot Schijn vernieuwd en aangesloten op de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over het Albertkanaal. Bij de aanleg van de Oosterweelverbinding wordt dit fietspad aangesloten op het nieuwe Ringfietspad naar het noorden. Zo kunnen fietsers zich aan beide zijden van de Ring veilig verplaatsen.

De reeds aangelegde fiets- en voetgangersbrug over het Albertkanaal sluiten we aan op het doorgetrokken ringfietspad.

Impressie van bovenop de overkapping langs de Damwijk

Hoogste graad van tunnelveiligheid

De Oosterweel houdt rekening met de strenge Europese richtlijnen rond tunnelveiligheid. In de tunnel onder het Albertkanaal zijn alle vrachtwagens die gevaarlijke stoffen vervoeren (ADR-transport) toegelaten.

In de kanaaltunnels en de Scheldetunnel geldt er een verbod op vrachtwagens die de gevaarlijkste vloeistoffen en gassen vervoeren.

Lees meer over de Scheldetunnel >
Lees meer over de kanaaltunnels >

[/t001_01_main.tpl.php]