[t001_01_main.tpl.php]

Nieuw aansluitingspunt Noordersingel

Er wordt een volledig nieuw aansluitingspunt met de Ring aangelegd. Dat aansluitingspunt komt ca. 600 meter naar het zuiden van de Schijnpoortweg te liggen, ter hoogte van het containerpark van Borgerhout aan de Noordersingel. Het zal op- en afritten hebben in alle rijrichtingen en rechtstreeks aansluiten op de Bisschoppenhoflaan/Schijnpoortweg en de Noordersingel.

Elke dag opnieuw staat het verkeer stil op kruispunt Schijnpoort, en daardoor ook op de aansluitende wegen in Deurne-Noord en Borgerhout.

Om de verkeersknoop bij Schijnpoort op te lossen wordt een volledig nieuw aansluitingspunt met de Ring aangelegd. Dat aansluitingspunt komt ca. 600 meter naar het zuiden te liggen, ter hoogte van het containerpark van Borgerhout aan de Noordersingel. Het zal op- en afritten hebben in alle rijrichtingen.

Simulatie nieuw aansluitingscomplex ten zuiden van de Schijnpoortweg met daar onder de overkapping aan Hof ter Lo

Kom je uit Borgerhout en wil je de Ring op rijden, dan kan dat via het nieuwe kruispunt op de Noordersingel, ter hoogte van het containerpark. Vanaf het kruispunt kan je de opritten naar de Ring nemen, zowel naar het zuiden (E34/E313 of E19), naar het noorden (E19/A12) als naar het westen (kanaaltunnels richting Oosterweelknooppunt of Linkeroever).

Zicht op op het aansluitingspunt Noordersingel gezien vanop de Ring richting Antwerpen-Oost

Kom je uit Deurne-noord dan rij je via de Bisschoppenhoflaan. Vanaf het kruispunt Bisschoppenhoflaan/Schijnpoortweg leidt een nieuwe verbindingsweg je naar de opritten van de Ring. Omgekeerd kan je vanaf de Ring via de afritten aantakken op de Noordersingel en de verbindingsweg naar de Bisschoppenhoflaan.

Rij je op de Ring komende vanuit het noorden dan zal je al bij Schijnpoort moeten kiezen of je naar Hasselt (E313) en Turnhout (E34) of naar Brussel (E19) wilt. Ook in de andere richting, van zuid naar noord, zal je na de aanleg van de Oosterweelverbinding al veel vroeger, ter hoogte van knooppunt Antwerpen-Oost, een keuze moeten maken. Door het verkeer al ver op voorhand naar de juiste rijstroken te leiden, worden de weefbewegingen van het verkeer tussen de rijstroken beter gespreid en is een vlottere en veiligere doorstroming mogelijk.

Lees meer over de aanpassingen aan het knooppunt Antwerpen-Oost >

Impressie van de nieuwe passerelle en fietsbrug over de Schijnpoortweg

Via een fietsbrug en passerelle bij de Schijnpoortweg, kunnen fietsers en voetgangers veilig de oversteek maken tussen:

  • Spoor Oost en het Sportpaleis en de Lotto Arena
  • het Ringfietspad ter hoogte van de Ten Eekhovelei en het nieuwe Ringfietspad naast het Sportpaleis dat aansluit op de nieuwe fietsbrug over het Albertkanaal ter hoogte van de IJzerlaan
  • Spoor Oost en het Ringfietspad ter hoogte van de Ten Eekhovelei
  • de bestaande fietspaden

Ze worden hierbij niet gehinderd door het verkeer op de Noordersingel en de Schijnpoortweg. Verkeerslichten zullen ervoor zorgen dat je als fietser of voetganger ook op de begane grond op meerdere plaatsen de kruispunten van de Schijnpoortweg met de Noordersingel en met de Bisschoppenhoflaan veilig kan oversteken.

Lees meer over de plannen voor een fietsbrug en passerelle >

Vereenvoudigde weergave van het nieuwe aansluitingspunt Noordersingel

Leeftbaarheidsmaatregelen nieuw aansluitingspunt Noordersingel

Vanuit het Toekomstverbond werden verschillende leefbaarheidsmaatregelen toegevoegd aan het ontwerp van de Oosterweelverbinding. Voor het gebied van de Noordersingel gaat het over een uitbreiding van de voorziene overkapping waardoor de Damwijk verbonden wordt met de Deurnse Kronenburgwijk. In eenzelfde adem wordt de inrichting van de evenementenzone rond het Sportpaleis verbeterd. Een aanvullend project omvat een zogenaamd Waterpark. Tot slot wordt een deel van de op- en afritten aan de Ten Eekhovelei overkapt.

 

[/t001_01_main.tpl.php]