[t001_01_main.tpl.php]

Wat zijn de voordelen op vlak van leefbaarheid?

Het viaduct van Merksem verdwijnt. Door de insleuving en gedeeltelijke ondertunneling van de Ring komt er ruimte vrij voor nieuwe stadsontwikkeling en groen. Lokale wegen zoals de Noordersingel en de IJzerlaan werden al voor de aanleg van de Oosterweel heraangelegd en veiliger gemaakt. 

Verdwijnen IJzerlaanbrug biedt kansen voor IJzerlaan en Ingenieur Menneslaan

Samen met de IJzerlaanbrug verdwijnen ook de lange aanloophellingen aan beide zijden van het Albertkanaal. Dat biedt mogelijkheden om de IJzerlaan (aan de kant van Antwerpen) en de Ingenieur Menneslaan (aan de kant van Merksem) helemaal opnieuw in te richten.

De Ingenieur Menneslaan zal tijdens de aanleg van de Oosterweelverbinding tijdelijk dienst doen als verbindingsweg tussen de Vaartkaai en de Groenendaallaan. Die verbindingsweg wordt tussen de bermen van de oude aanloophelling gelegd om de hinder voor de omgeving maximaal te beperken. 

Zicht op de heraangelegde Ijzerlaan (simulatiebeeld door TV MAKH)

Ook de IJzerlaan werd helemaal opnieuw ingericht, naar het beeld van de rest van de Singel. De IJzerlaan zal in de nieuwe situatie naadloos aansluiten op de Slachthuislaan. Zo krijg je een vlotte verbinding tussen de Noorderlaan en de Singel. Daarnaast werd er in de IJzerlaan een kanaal aangelegd. Het IJzerlaankanaal maakt de verbinding tussen het Lobroekdok en het Asiadok. Op bepaalde plaatsen langs het kanaal vind je drijvende pontons en zittrapjes waar bewoners, kinderen en jongeren uit de buurt elkaar kunnen ontmoeten en tot rust kunnen komen. Aan de binnenkant van de kademuren zijn drijvende plantenbakken bevestigd. Tegenover de woningen aan de Merksemsestraat is een groen parkje aangelegd langs het water. In het park werden zitbanken en kleine speelelementen voorzien.

De Ring in sleuven en tunnels

Het viaduct van Merksem wordt afgebroken. De Ring komt in een open sleuf te liggen en gaat in een tunnel onder het Albertkanaal door. Door het verdwijnen van het viaduct komt er ruimte vrij voor de stad en haar omgeving.

Doordat de Ring in een tunnel onder het Albertkanaal door gaat, ontstaat er bovenop de tunnel ruimte voor groen

Aan de Damwijk wordt de Ring verlaagd en in een tunnel onder het Albertkanaal gelegd. Tussen het Albertkanaal en het Lobroekdok komt een overkapping van 10 hectare. Deze overkapping in het noorden van de Damwijk wordt groen ingevuld met park- en vrijetijdsvoorzieningen. Hiervoor wordt een bedrag van 15 miljoen euro voorzien.

Stedelijk plein aan Schijnpoortweg

De Ring aan het Sportpaleis komt onder de Schijnpoortweg te liggen. De Ring vanaf de Schijnpoortweg tot voorbij het Sportpaleis wordt overkapt. Aan deze overkapping komt een fiets- en wandelbrug over het Lobroekdok dat achter het Sportpaleis doorloopt en zo de verbinding maakt tussen de Slachthuislaan, de Damwijk en de Deurnese wijk Kronenburg.

Het reeds voorziene plein aan het Sportpaleis wordt uitgebreid

Bermenlandschap langs de Ring

Tussen de overkapping aan het Sportpaleis en de kap ter hoogte van de IJzerlaanfietsbrug, wordt de ingesleufde Ring naast het Lobroekdok verder ingebed in een bermenlandschap met fietsverbindingen.

Mogelijkheid tot overkappen

De sleuf van de R1 wordt zodanig gebouwd dat ze in de toekomst verder overkapt kan worden. Zo wordt er extra ruimte voorzien voor een draagmuur in het midden van de sleuf en voor vluchtkokers. De zijwanden van de sleuf worden sterker gebouwd zodat ze een toekomstig dak kunnen dragen.

Lobroekdok

Het Lobroekdok is volledig opgeruimd. Het vervuilde slib en de wrakken zijn verwijderd. 

Na de sanering werd het Lobroekdok verbonden met het Asiadok via een nieuw kanaal dat in de IJzerlaan wordt aangelegd. De oude verbinding tussen het Lobroekdok en het Albertkanaal verdwijnt doordat de Ring hier in een sleuf komt te liggen.

Zicht op het opgeruimde Lobroekdok (simulatiebeeld door TV MAKH)

Project-Mer

Eind 2019 werd de porject-MER voor de Oosterweelverbinding goedgekeurd door de Vlaamse Overheid.. Binnen dit onderzoek werd beoordeeld welke effecten de werken zouden kunnen hebben op de omgeving. Het beoordelen van die effecten laat toe om meteen te bepalen of er maatregelen noodzakelijk zijn om ze te verhelpen, te vermijden of te milderen. Het aspect leefbaarheid kwam hierbij uitvoerig aan bod.

Lees meer over de goedkeuring van het project-MER voor de Oosterweelverbinding

[/t001_01_main.tpl.php]