[t001_01_main.tpl.php]

Aanpassen aansluitingspunt Groenendaallaan

De op- en afritten van de Ring met de Groenendaallaan worden aangepast aan de nieuwe situatie waarin de Ring overkapt is en onder de Groenendaallaan door gaat. Zo blijft vlot verkeer van en naar de snelweg gegarandeerd.

UPDATE 26/06/2018: 

Op 25 juni koos de Vlaamse regering de eerste 18 overkappings- en leefbaarheidsprojecten voor de Antwerpse ringzone. Eén van de geselecteerde projecten heeft betrekking op de Antwerpse ring ten noorden van de Groenendaallaan, namelijk de realisatie van een bermenlandschap langs een verlaagde R1 Noord.
Als gevolg van dit project zal het huidige ontwerp van de R1 in deze zone aangepast worden. We verlagen de R1 noordwaarts tot aan de Masurebrug om de aanleg van latere overkappingen (zoals het project Groen Hart - Luchtbal – Lambrechtshoeken) mogelijk te maken. Daarnaast worden ambitieuze groenbuffers aangelegd, die de geluidsoverlast in Merksem drastisch verminderen.

Een tweede project heeft betrekking op de Ring tussen de Groenendaallaan en het Albertkanaal, namelijk stationsomgeving Luchtbal. In deze zone realiseren we een overkapping van 850 meter ter hoogte van de Groenendaallaan en het Station Luchtbal en laten we fiets en openbaar vervoer vlot op elkaar aansluiten om combimobiliteit te stimuleren. Ook de afrit Merksem voor het verkeer komende van het zuiden wordt compacter gemaakt.

In de volgende maanden wordt deze projecten verder ontwerpmatig en bouwtechnisch uitgewerkt. Van zodra nieuwe informatie of plannen beschikbaar zijn over deze projecten vind je ze terug op deze website.


Het viaduct van Merksem verdwijnt. De Ring wordt op deze plaats overkapt en gaat onder de Groenendaallaan door. De op- en afritten van de Ring met de Groenendaallaan worden aangepast aan deze nieuwe situatie. Zo blijft vlot verkeer van en naar de snelweg gegarandeerd.

Lees meer over de afbraak van het viaduct van Merksem >

De overkapte Ring die onder de Groenendaallaan door gaat

Wie van de Groenendaallaan komt, kan zoals vandaag de Ring op rijden richting Nederland (E19 en A12) en richting Hasselt of Brussel (E34/E313 of E19). In dat laatste geval rijd je door de nieuwe tunnel onder het Albertkanaal, die het Viaduct van Merksem vervangt. Het is niet mogelijk om bij de Groenendaallaan de Ring op te rijden richting de kanaaltunnel. De afstand tussen het aansluitingspunt Groenendaallaan en de ingang van de kanaaltunnel is daarvoor te kort.

Wil je vanuit Luchtbal naar Brugge (E34) of Gent (E17), dan kan je via de Straatsburgbrug – Siberiastraat – Litouwenstraat naar het nieuwe Oosterweelknooppunt of neem je de Kennedytunnel. Wie uit Merksem komt, rijdt best via het aangepaste aansluitingspunt aan het Sportpaleis.

Zicht op de Groenendaallaan met de op- en afritten van de overkapte Ring

Leefbaarheidsmaatregelen op- en afrittencomplex Groenendaallaan

Vanuit het Toekomstverbond werd een pakket leefbaarheidsmaatregelen toegevoegd aan het Oosterweelontwerp. Voor de zone aan het op- en afrittencomplex van de Groenendaallaan betekent dit dat de R1 tot aan de Masurebrug verdiept wordt aangelegd. Hierdoor is een latere overkapping (Groen Hart - Lucthbal - Lambrechtshoeken) mogelijk. Daarnaast worden er ruime groenbuffers aangelegd, waardoor de geluidsoverlast voor de inwoners van Merksem drastisch zal dalen.​ Ter hoogte van het Station Luchtbal komt er een overkapping van 850 meter over de R1. Mede hierdoor kan fiets en openbaar vervoer beter op elkaar aansluiten. De afrit Merksem wordt voor het verkeer komende van het zuiden compacter gemaakt.

[/t001_01_main.tpl.php]