Om fietsers ook tijdens de Oosterweelwerken een veilige verbinding te bieden, verbetert Lantis de fietsverbinding Hoogboom - Kapellen. Op deze route vormen we de Koningin Astridlaan, Oude Bergsebaan en Ruyseveltslei om tot fietsstraten.


De fietsverbinding Koningin Astridlaan te Kapellen maakt deel uit van een fietsroute tussen de wijk Hoogboom (richting Brasschaat) en het station en centrum van Kapellen. Aan het station connecteert deze route met de fietssnelweg F14.

We richten fietsstraten in bij de Koningin Astridlaan, de Oude Bergsebaan en de Ruyseveltlei. De Oude Bergsebaan en Ruyseveltlei vormen we om tot fietsstraat door middel van borden en belijningen. De Koningin Astridlaan krijgt een volledige heraanleg, tussen Ruyseveltslei en het station, met rode asfalt en een middenloper in printbeton. Ter hoogte van de Koning Albertlei en Ruyseveltslei creëren we een verkeersplateau. 

 

Wat is een fietsstraat?

In een fietsstraat mogen fietsers de volledige breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer) gebruiken. Gemotoriseerde voertuigen mogen fietsers niet inhalen en maximum 30 kilometer per uur rijden. Het begin en einde van een fietsstraat wordt aangeduid met blauwe aanwijzingsborden en een logo op het wegdek.

Bovenbouw K. Astridlaan

Fases van de werken

Oktober 2022 - Januari 2023

We vernieuwen de riolering in de Koningin Astridlaan. Tijdens deze verschillende fases breken we de wegenis op, leggen we nieuwe riolering aan, maken we de huisaansluitingen, breken we de oude riolering op en tenslotte starten we met de aanleg van minder hinder steenslag.

Om de woningen optimaal bereikbaar te houden, splitsen we deze werken op in 3 fases;

Fase 1: Van Koning Albertlei tot juist voor de Prinsendreef

Fase 2: Kruispunt met de Prinsendreef

Fase 3: Van Prinsendreef tot voorbij de Ruyseveltslei

November 2022

Tijdens het weekend van 5-6 november zal er geen treinverkeer zijn en vernieuwen we de asfaltlaag tussen de treinsporen en het kruispunt Koolkaai - Koningin Astridlaan.

Januari 2023 - April 2023

We starten met de bovenbouw en leggen de nieuwe weg aan. Tijdens het aanleggen van de bovenbouw plaatsen we onder andere boordstenen, middengeleiders in beton, een onderlaag asfalt en leggen we de nodige voetpaden aan.

Ook deze fase delen we op in 3 delen om de hinder zoveel als mogelijk te beperken.

Fase 1: Kruispunt Ruyseveltslei (januari - februari)

Fase 2: Prinsendreef - Rubensheide (februari - maart)

Fase 3: Prinsendreef - Ruysevelslei (maart - april)

Mei 2023

We leggen de toplaag in rode asfalt aan en zorgen voor de afwerking met belijningen.

Omleiding Koningin Astridlaan

Omleiding koningin astridlaan

Tijdens deze werkzaamheden is de Koningin Astridlaan gedeeltelijk afgesloten voor doorgaand verkeer.

Auto's volgen een omleiding via Hoogboomsteenweg en Antwerpsesteenweg. Voetgangers en fietsers kunnen te voet de werf passeren via een corridor. Indien fietsers niet afstappen, dienen zij een omleiding te volgen.

Hinder voor omwonenden

We doen er alles aan om tijdens de werken de hinder voor omwonenden en  weggebruikers tot een minimum te beperken. Daarom delen we de werken op in verschillende deelfases.

Woningen in de Koningin Astridlaan en de Prinsendreef kunnen afhankelijk van de werffase hun woningen bereiken via de Hoogboomsteenweg of via de Stationsstraat.
 

Waar kan jij rekening mee houden als voorbijganger op deze werf?

  • Gebruik de voorziene corridor en ga enkel te voet.
  • Respecteer de werfsignalisatie, afsluitingen en verkeersregels.
  • Kijk uit voor mogelijke obstakels.
  • Maak altijd oogcontact met een vrachtwagenchauffeur of kraanbestuurder. Alleen zo ben je zeker dat je gezien bent.
  • Zorg dat je op de werf alles ziet en hoort. Berg dus best even jouw gsm en oortjes op.

 

Veelgestelde vragen voor bewoners in de werfzone

Hoe gebeurt de afvalophaling?
De afvalophaling blijft uiteraard gegarandeerd, maar kan niet aan huis plaatsvinden. Gelieve tijdens de werken je afvalcontainers aan te bieden op de hoek met de Rubensheide of net voorbij de Ruyseveltslei in de Koningin Astridlaan. Je pikt op dat punt ’s avonds je geledigde container terug op. Deze regeling geldt voor de ophaling van alle fracties: GFT, PMD, huisvuil, papier en karton.

Wat doe ik in geval van storing aan een nutsleiding?
Ondanks een goede voorbereiding kan er steeds een storing ontstaan aan één of meer nutsleidingen. Je wordt steeds op voorhand verwittigd bij geplande onderbrekingen.
Ervaar je toch een onverwachte storing? Spreek dan in eerste instantie de werfverantwoordelijke ter plaatse aan om hem te informeren. Indien de verantwoordelijke je niet verder kan helpen of de storing geen gevolg is van de werkzaamheden, kan je rechtstreeks met de nutsmaatschappij contact opnemen.


TIP: op de website www.allestoringen.be check je snel en eenvoudig of het gaat om een globale of lokale storing.

  • Fluvius – gas en elektriciteit: 078 35 35 00
  • Pidpa – water: 0800 90 300
  • Proximus – televisie en internet: 0800 22 800
  • Fluvius KTV – kabeltelevisie: 078 35 35 34


Hoe kan ik tijdens de werken verhuizen?
Heb je plannen om te verhuizen of verwacht je een grote levering tijdens de werken voor jouw deur? Breng de aannemer op de hoogte, zodat er naar een oplossing kan gezocht worden.


Hoe ontvang ik leveringen aan de deur?
Breng de aannemer op de hoogte zodat er afspraken gemaakt kunnen worden.
 

Kan thuiszorg nog langskomen?
Dokters, verplegers en verzorgers krijgen nog steeds toegang tot hun patiënten. Te voet is iedere woning steeds bereikbaar.